Zasadnutia Riadiaceho výboru iniciatívy

Zasadnutia Riadiaceho výboru Iniciatívy „Catching-up Regions“ v PSK

1. zasadnutie 17. – 18. 5. 2018 v Prešove

2. zasadnutie 28. – 29. 6. 2018 v Prešove

3. zasadnutie 13 .- 14. 9. 2018 v Prešove

4. zasadnutie 15. – 16. 11. 2018 v Bratislave

 (aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov)

5. zasadnutie 24. – 25. 1. 2019 v Prešove

(aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov)

6. zasadnutie 25. – 26. 3. 2019 v Prešove

(aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov)

7. zasadnutie 16. – 17. 5.2019 v kúpeľoch Nový Smokovec

(aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov)

8. zasadnutie 18. – 19. 9.2019 v Banskej Bystrici

(aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov)

9. zasadnutie Riadiaceho výboru sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 11. 2019 v Prešove

(aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov)

Publikované: 4. 2. 2021

Aktualizované: 15. 5. 2023