LOGO PSK

LOGO Prešovského samosprávneho kraja

Použitie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK a udelenie záštity

Od augusta 2019 sa zmenila vizuálna komunikácia Prešovského samosprávneho kraja.. Na propagáciu a označenie kraja v súvislosti s poskytnutím dotácie PSK a udelením záštity predsedu PSK odporúčame používať nový logotyp PSK. Ten upravuje dizajn manuál, ktorý je na stiahnutie nižšie. 

Logo Prešovského samosprávneho kraja pozostáva z erbu PSK a popisu. Logo je tvorené piatimi farbami: modrou, červenou, žltou, čiernou a bielou. Použitie týchto farieb je záväzné a aplikuje sa identicky vo všetkých dvoch variantoch. Farby sú definované vo farebných škálach Pantone CMYK a RGB.

Aktuálne logo PSK na stiahnutie

Logo PSK používané do augusta 2019

V zmysle zmluvy s poskytnutím dotácií a povinnej prezentácie kraja je k dispozícii na stiahnutie logo PSK. Zverejnené logo je určené LEN pre potreby propagácie kraja v súvislosti s dotáciami a finančnou podporou, ktoré boli schválené pre rok 2019. 

UPOZORNENIE na text v zmluve

Prijímateľ dotácie je povinný prezentovať Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľa projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá nasledovne:

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje prezentovať poskytovateľa prostredníctvom umiestnenia loga Prešovského samosprávneho kraja na všetkých tlačovinách, webstránkach spojených s projektom a príjemcom a ďalších komunikačných a marketingových výstupoch projektu.

Publikované: 8. 6. 2022

Aktualizované: 18. 1. 2024