10. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš - per rollam (do 31.05.2024)

10. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš - per rollam (do 31.05.2024)

10. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš – per rollam

Dátum a miesto konania

Termín hlasovania: do 31.05.2024, 12:00 hod per rollam

Pozvánka

Predmet hlasovania

 1. Schválenie overovateľa zápisnice z per rollam hlasovania
 2. Kritéria pre výber projektových zámerov IÚI pre opatrenie RSO4.2 (SŠ,ZŠ) Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu;
  Kritériá pre filtrovanie projektového zásobníka (RISK) pre opatrenie P SK 3.2.4 Miestne komunikácie;
  Možnosť určenia termínu odoslania/doručenia projektových námetov (návrhov PZ IÚI) v aplikácii RISK alebo projektových zámerov IÚI.

Pokyny k hlasovaniu

Dovoľujeme si požiadať členov kooperačnej rady SPR Šariš, aby najneskôr do 31.5.2024 (utorok) do 12:00 hod. zahlasovali PER ROLLAM zaslaním emailu na saris@psk.sk so skopírovaným textom v znení:

 • BOD 1)
  Kooperačná rada SPR Šariš volí za overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady SPR Šariš p. Alexandra Galajdu  „Súhlasím so znením návrhu uznesenia“
 • BOD 2) 
  Uznesenie č. 31/2024 „Súhlasím so znením návrhu uznesenia“
  Uznesenie č. 32/2024 „Súhlasím so znením návrhu uznesenia“
  Uznesenie č. 33/2024 „Súhlasím so znením návrhu uznesenia“

Materiál na hlasovanie

Výsledky hlasovania

Publikované: 27. 5. 2024

Aktualizované: 21. 6. 2024