Archív voľné pracovné miesta do r. 2020

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené voľné pracovné miesta, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené. Ponuky staršie ako 2016 nájdete v archíve 2015.

Všetky uverejnené ponuky na voľné pracovné miesta od roku 2015:

Zoznam uverejnených voľných pracovných miesť v roku 2016:

 

Zoznam uverejnených voľných pracovných miesť v roku 2015:

 

Archív – voľné pracovné miesta v roku 2017

Zoznam  uverejnených, archívnych ponúk voľných pracovných miest v roku 2017: 

 

 

Aktuálne voľné pracovné miesta v roku 2018

Zoznam  aktuálnych uverejnených voľných pracovných miest v roku 2018:

Archív – voľné pracovné miesta v roku 2018

Zoznam  uverejnených, archívnych ponúk voľných pracovných miest v roku 2018: 

 

 

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne voľné pracovné miesta organizácii v PSK.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve – do roku 2014.)

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne voľné pracovné miesta organizácii v PSK.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve – do roku 2014.)

 

Výberové konania štatutári organizácií PSK

Na stránke sú zverejnené výberové konania na miesta štatutárov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a vedúcich odborov Úradu PSK. 

Na stiahnutie:

Aktuálne výberové konania 

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne výberové konania. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

 

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

 


Všetky uverejnené výberové konania od roku

Aktuálne ponuky na voľné pracovné miesta – organizácie PSK

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne voľné pracovné miesta. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve

 

 

Výberové konania štatutári organizácií PSK

Na stránke sú zverejnené výberové konania na miesta štatutárov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a vedúcich odborov Úradu PSK. 

Na stiahnutie:

Aktuálne výberové konania 

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne výberové konania. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

 

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

 


Všetky uverejnené výberové konania od roku

Aktuálne ponuky na voľné pracovné miesta – organizácie PSK

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne voľné pracovné miesta. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve

 

 

Publikované: 18. 2. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023