Formulár žiadosti na sprístupňovanie informácií

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Tento formulár môžete po vyplnení zaslať poštou alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty.

Pre priame elektronické podanie priamo z portálu PSK použite nižšie priložené elektronické formuláre v časti Podania.

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 26. 5. 2023