Faktúry Úradu PSK

Doručené faktúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja 

Na tejto stránke sú zverejnené doručené faktúry na Úrad PSK od 1. januára 2013. Faktúry doručené organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené na  internetových stránkach organizácií PSK.

Zverejnené faktúry od 1. 1. 2014

Faktúry Úradu PSK – zoznam zverejnených faktúr PSK od 1. januára 2014

V zozname faktúr je možné záznamy filtrovať (triediť), vyhľadávať (po 1. 1. 2014), exportovať do formátov XML, CSV  alebo  sledovať prostredníctvom RSS kanálu.

Archív (2011 – 2013)

Archív zverejnených došlých faktúr za obdobie 1.1.2011 do 31. 12. 2013

Legislatíva k zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr

Pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr je potrebné dodržiavať uvedené legislatívne dokumenty a interné predpisy Úradu PSK.

Ďalšie odkazy

Publikované: 8. 12. 2022

Aktualizované: 19. 10. 2023