6. zasadnutie Rady partnerstva (13.12.2023) per rollam

6. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

do 13.12.2023, 16:00 – per rollam

Pozvánka

pozvánka 6/2023 (PDF, 284 kB)

Program

  1. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK
  2. Zoznam č. 2 projektových zámerov zo zásobníka projektov

Materiály na rokovanie

Hlasovanie

HLASOVACÍ LÍSTOK v editovateľnom formáte Open XML (Docx, 298 kB)

POKYNY k hlasovaniu:

  1. Termín hlasovania za jednotlivé body uvedené v pozvánke je do 13.12.2023, 16:00 hod.  
  2. Pre hlasovanie použite Hlasovací lístok (viď príloha) a zašlite jeho scan na adresu: radapartnerstva@psk.sk 
  3. V prípade hlasovania iným než nominovaným členom je potrebné spolu s hlasovacím lístkom doručiť taktiež delegačný list. 

Materiály po zasadnutí

Publikované: 19. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024