4. zasadnutie Rady partnerstva (6.10.2023)

4. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

6.10.2023 (piatok) o 9:00 – 12:00 hod., Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, veľká zasadačka

Pozvánka

pozvánka 4/2023 (PDF, 236 kB)

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK
  3. Schválenie programu zasadnutia Rady partnerstva PSK
  4. Integrovaná územná stratégia PSK 2021 – 2027, verzia 2.0
  5. Zoznam projektových zámerov zo zásobníka projektov
  6. Rôzne
  7. Záver

Materiály na rokovanie

Materiály po zasadnutí

Publikované: 19. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024