Rada partnerstva do konca roka 2022

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Základné dokumenty Rady partnerstva do konca roka 2022

Základnými dokumentmi Rady partnerstva PSK do konca roka 2022, boli Štatút Rady partnerstva PSK Rokovací poriadok Rady partnerstva PSK: 

Publikované: 1. 6. 2023

Aktualizované: 1. 6. 2023