Rada partnerstva do konca roka 2022

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Zloženie Rady partnerstva PSK do konca roka 2022

Rada partnerstva PSK mala jedného predsedu a jedného podpredsedu. 

Predsedom Rady partnerstva PSK bol Milan Majerský.  Podpredsedom Rady partnerstva PSK bol Fabián Novotný.

Publikované: 1. 6. 2023

Aktualizované: 1. 6. 2023