Odbor dopravy

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja

Vedúci odboru: Ing. Alexander Galajda

Telefón: 051/ 70 81 772

Fax: 051/ 70 81 770

E-mail: doprava@psk.sk

Adresa: Odbor dopravy, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Aktuálne:

Problémy s autobusovými spojmi môžete hlásiť na novej INFOLINKE

Prešovský a Košický samosprávny kraj v rámci IDS Východ zavádzajú novinku v prímestskej autobusovej doprave. Verejnosť môže využiť služby novej infolinky, ktorej cieľom je zlepšiť fungovanie prímestskej autobusovej dopravy a skvalitniť jej služby. Cestujúci môžu nahlásiť: nevypravené spoje, chronické meškania, predčasné odchody spojov, neprístojné vodiča alebo spolucestujúcich, neprípustné hygienické podmienky, únik tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov.

 Infolinka s telefónnym číslom 055/333 33 31 je aktuálne cestujúcim k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. Od 1. decembra 2021 bude k dispozícii hlasová záznamová služba, linku teda bude možné využívať 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Infolinka neslúži na poskytovanie informácií o časoch odchodov spojov ani na nahlasovanie pripomienok k cestovným poriadkom.https://idsvychod.sk/infolinka/

Aktuálny stav ciest

Publikované: 7. 12. 2022

Aktualizované: 9. 2. 2023