Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK

24. 05. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Mestá a obce v Prešovskom kraji majú už niekoľko mesiacov k dispozícii modulárny softvérový nástroj RISK. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ho vyvinul s cieľom zefektívniť a sprehľadniť projektovú aktivitu v území a podporiť jeho ďalší rozvoj. Softvér takpovediac manažuje tvorbu integrovaných projektových zámerov cez ich zber, evidenciu, zdieľanie a aktualizáciu. V súčasnosti ho využíva 580 partnerov. Cieľom PSK je, aby bolo RISK-u zapojených čo najviac miestnych samospráv a participujúcich subjektov.

PSK vytvoril aplikáciu RISK so zámerom vytvoriť prehľadný zásobník projektových aktivít miest, obcí a partnerov v území. Ide pritom doslovne o Regionálny Informačný Systém Kooperácie, ktorý konkrétne prináša efektívnejší zber a zdieľanie dát, čím uľahčuje manažovanie procesov súvisiacich s regionálnymi stratégiami v novom programovom období 2021-2027. Registrácia do aplikácie je otvorená neustále a v súčasnosti je vďaka novinke možná aj bez prístupových údajov prostredníctvom eID karty.

Softvérový systém presnejšie funguje na základe aktualizácie projektových aktivít z územia kraja jednak zo zrealizovaného zberu dát, ako aj zberu nových potrieb. V procese manažovania projektov prináša ich formálnu, administratívnu kontrolu a taktiež posudzovanie a kategorizovanie podľa možnosti financovania. 

RISK je pritom určený nielen zástupcom samospráv s konkrétnym projektovým zámerom, ale aj organizáciám poskytujúcom sociálne služby či realizujúcim rozvojové aktivity kultúrne alebo športové činnosti a pod.

Prihlásenie sa do systému je pomerne jednoduché a funguje jednak na základe registrácie organizácie, zaslania kontaktov a následného vygenerovania prihlasovacích údajov, ale najnovšie už aj prostredníctvom eID karty.

Následne môžu mestá, obce a partneri do systému už priamo zadávať a spravovať svoje projekty a ďalšie zámery. Taktiež môžu prostredníctvom RISK-u kedykoľvek aktualizovať svoje údaje a pravidelne komunikovať s pracovníkmi Úradu PSK o zvýšení informovanosti.

Informačný nástroj RISK je kontinuálne vyvíjaný a vylepšovaný podľa aktuálnych potrieb a podnetov. Aktuálne ho využíva 390 miest a obcí, 59 socio-ekonomických partnerov a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

***

KOMU JE RISK URČENÝ:

  • Organizáciám na území Prešovského kraja, ktoré poskytujú sociálne služby, realizujú kultúrne, športové činnosti, angažujú sa v oblasti rozvoja cestovného ruchu alebo ochrany životného prostredia, resp. ak realizujú rozvojové aktivity vo vašej obci alebo meste.
  • Samosprávam, ktoré majú jasnú predstavu o potrebách územia mesta či obce pre svojich občanov alebo už majú konkrétny projektový zámer.

REGISTRÁCIA PRE MESTÁ A OBCE:

  1. Zašlite kontaktné údaje  (meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo) osoby za Vašu obec/mesto, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu a vkladanie projektových aktivít do aplikácie RISK na e-mail: eurofondy2021-2027@psk.sk
  2. Následne Vám budú systémom vygenerované prístupové údaje na e-mail, ktorý uvediete u osoby zodpovednej za projektové aktivity.
  3. S prihlasovacími údajmi vstupujete cez prihlásenie do aplikácie, kde môžete zadávať svoje projektové aktivity.
  4. Obce a mestá, ktoré sa zapojili do zberu projektových aktivít v rokoch 2020 – 2021, už majú v informačnom systéme tieto projektové aktivity uvedené a je potrebné ich aktualizovať.

NOVINKA pre samosprávy

Do aplikácie RISK je možné prihlásiť sa aj prostredníctvom eID karty (aj bez prístupových údajov).

REGISTRÁCIA NOVÝCH SOCIO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV

  1. Zaregistrujte Vašu organizáciu cez registráciu v aplikácii RISK 
  2. Aktivácia konta a prihlasovacie údaje budú po overení registrácie zaslané zo strany sekretariátu Rady partnerstva PSK na e-mail osoby zodpovednej za vkladanie projektových aktivít, ktorú zadáte pri registrácii.
  3. S prihlasovacími údajmi vstupujete cez prihlásenie do aplikácie, kde môžete zadávať nové projektové aktivity.

NOVINKA pre sociálno-ekonomických partnerov

Do aplikácie RISK je možné registrovaným subjektom prihlásiť sa aj prostredníctvom eID karty.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 24. 5. 2024

Aktualizované: 24. 5. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024