Zásobník projektových aktivít – RISK

Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu (RISK)

Prešovský samosprávny kraj pre potreby integrálneho rozvoja kraja pripravil Aplikáciu pre zber projektových zámerov a komunikáciu (RISK). Tento modulárny softvérový nástroj umožní efektívnejší zber, evidenciu, zdieľanie dát a spracovanie projektových aktivít. Má slúžiť všetkým obciam, mestám a sociálno-ekonomickým partnerom pôsobiacim na území kraja.

Základným cieľom je evidovanie rozvojových/projektových aktivít z územia kraja, ich zdieľanie, kategorizácia, priradzovanie možnosti financovania a posúdenie súladu so strategickými dokumentami miestnej a národnej úrovne.

Zber projektových aktivít je realizovaný primárne za účelom podpory regionálneho plánovania a tvorby integrovaných územných investícií (IÚI) a prioritne sa týka rozvojových/projektových aktivít od obcí/miest a sociálno-ekonomických partnerov z územia kraja, ktoré prechádzajú procesom schvaľovania cez Radu partnerstva PSK.

Registrácia a prihlásenie do aplikácie RISK

Načítavanie obsahu…

Užitočné odkazy

Oznamy

Archív oznamov

Publikované: 31. 5. 2023

Aktualizované: 22. 3. 2024