Volebné obdobie 2017 - 2022

Volebné obdobie 2017 – 2022

V tomto volebnom  období bolo uskutočnených spolu 40 pracovných zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Od roku 2011 sú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva – eZastupiteľstvo PSK.

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Od roku 2016 je možné používať aj elektronické služby týkajúce sa Zastupiteľstva PSK – e-služby Zastupiteľstvo PSK.

Elektronické služby Zastupiteľstva PSK:

PSK zverejňuje zvukové záznamy (pri každom bode programu zasadnutia v e-zastupiteľstve PSK), priamy prenos zasadnutia (od r. 2015) a videozáznamy. 

Videozáznamy zasadnutí od roku 2015 sú zverejnené pri danom zasadnutí samostatne alebo kompletne – videozáznamy. Staršie videozáznamy nájdete na platforme youtube.com.

Zasadnutia v roku 2022

Na 31. pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 6.12.2020 bol uznesením č. 848/2021 schválený plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2022 v termínoch:

Zasadnutia v roku 2021

Zasadnutia v roku 2020

Zasadnutia v roku 2019

Zasadnutia v roku 2018 

Zasadnutia v roku 2017 (nové Zastupiteľstvo PSK)

Publikované: 21. 11. 2022

Aktualizované: 13. 4. 2023