Volebné obdobie 2013 - 2017

Volebné obdobie 2013 – 2017

V tomto volebnom  období bolo uskutočnených spolu 29 pracovných zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a 4 slávnostné zasadnutie spojené s odovzdávaním cien Prešovského samosprávneho kraja.

Od roku 2011 sú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva – eZastupiteľstvo PSK.

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Od roku 2016 je možné používať aj elektronické služby týkajúce sa Zastupiteľstva PSK – e-služby Zastupiteľstvo PSK.

Elektronické služby Zastupiteľstva PSK:

PSK zverejňuje zvukové záznamy (pri každom bode programu zasadnutia v e-zastupiteľstve PSK), priamy prenos zasadnutia (od r. 2015) a videozáznamy. Videozáznamy zasadnutí od roku 2015 sú zverejnené pri danom zasadnutí samostatne alebo kompletnevideozáznamy. Staršie videozáznamy nájdete na platforme youtube.com.

Zasadnutia v roku 2017

Zasadnutia v roku 2016

Zasadnutia v roku 2015

Zasadnutia v roku 2014

Zasadnutia v roku 2013

Publikované: 1. 12. 2017

Aktualizované: 13. 4. 2023