Volebné obdobie 2009 - 2013

Volebné obdobie 2009 – 2013

V tomto volebnom  období bolo uskutočnených spolu 27 zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Od roku 2011 sú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva – eZastupiteľstvo PSK.

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Zasadnutia v roku 2013

Zasadnutia v roku 2012

Zasadnutia v roku 2011

Zasadnutia v roku 2010

Zasadnutia v roku 2009

Publikované: 22. 6. 2016

Aktualizované: 13. 4. 2023