VZN PSK č. 102/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 102/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 102/2023, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok ako súčasť Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok

VZN PSK č. 102/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 28. augusta 2023 na svojom  8. zasadnutí Uznesením ZPSK č. 197/2023.

Publikované: 5. 12. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023