VZN PSK č. 88/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 88/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 88/2021, ktorým zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov

VZN PSK č. 88/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. júna 2021 na svojom  28. zasadnutí uznesením č. 738/2021.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023