VZN PSK č. 87/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 87/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 87/2021, ktorým zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

VZN PSK č. 87/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. júna 2021 na svojom  28. zasadnutí uznesením č. 737/2021.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023