VZN PSK č. 86/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 86/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 86/2021, ktorým zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN PSK č. 86/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. júna 2021 na svojom  28. zasadnutí uznesením č. 736/2021.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023