VZN PSK č. 85/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 85/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 85/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK
č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 85/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 14. decembra 2020 na svojom  24. zasadnutí uznesením č. 591/2020.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023