VZN PSK č. 84/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 84/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 84/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 , VZN PSK č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019

VZN PSK č. 84/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 14. decembra 2020 na svojom  24. zasadnutí uznesením č. 587/2020.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023