VZN PSK č. 83/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 83/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 83/2020 o organizácii referenda Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 83/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 19. októbra 2020 na svojom  23. zasadnutí uznesením č. 558/2020.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023