VZN PSK č. 82/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 82/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 82/2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

VZN PSK č. 82/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 24. augusta 2020 na svojom  22. zasadnutí uznesením č. 532/2020.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023