VZN PSK č. 81/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 81/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 81/2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra P0avla, Kukučínova 9, Levoča

VZN PSK č. 81/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. apríla 2020 na svojom  19. zasadnutí uznesením č. 434/2020.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023