VZN PSK č. 80/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 80/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 80/2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník

VZN PSK č. 80/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. decembra 2019 na svojom  17. zasadnutí uznesením č. 347/2019.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023