Klub KDH SaS, Za ľudí

Klub Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Za ĽUDÍ

Stav k 21.11.2022 

Počet členov

 20 členov

Predsedníčka

 1. Ing. Andrea Turčanová

Podpredsedovia

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD.
 2. PaedDr. Viera Leščáková

Členovia

 1. PhDr. Michal Babin, MBA
 2. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
 3. Mgr. Jozef Gura
 4. MUDr. Štefan Harčarufka
 5. Ján Holinka
 6. Pavel Hudáček
 7. Ing. Marek Hudák, MBA
 8. MUDr. Martin Jakubov
 9. Bc. Jozef Kanuščák, MBA
 10. Ing. Dušan Lukáč
 11. Mgr. František Majerský
 12. MUDr. Patrik Mihaľ
 13. MUDr. František Orlovský
 14. prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
 15. MUDr. Jana Suráková
 16. Peter Vološin
 17. Mgr. Igor Wzoš

Publikované: 17. 4. 2023

Aktualizované: 31. 5. 2023