Vyhlásenia predsedu PSK - náhradník na mandát poslanca

Vyhlásenia predsedu PSK o nástupe náhradníka na uvoľnený mandát poslanca

Predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD. v zmysle § 160  ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 

Publikované: 12. 4. 2023

Aktualizované: 7. 3. 2024