Materiály poslanci 2022 - 2026

Elektronické materiály pre poslancov na zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Informácie, ktoré sú obsahom tejto stránky a všetky zverejnené súbory a prílohy sú dôverné. Táto správa je určená výhradne poslancom Zastupiteľstva PSK. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený.

V prípade, že nie ste poslancom Z PSK, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek rozhodnutie na jej základe je neoprávnené a môže byt považované za protiprávne. V takom prípade prosím informujte okamžite administrátora./admin/skins/webjet8/ckeditor/plugins/webjetcomponents/component_preview.jsp

11. zasadnutie 12.2.2024

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

10. zasadnutie 11.12.2023

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

9. zasadnutie 23.10.2023

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

8. zasadnutie 28.8.2023

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

7. zasadnutie 26.6.2023

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

6. zasadnutie 15.5.2023

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

5. zasadnutie 17.4.2023

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

4. zasadnutie 13.2.2023

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

3. zasadnutie 12.12.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

Publikované: 1. 2. 2024

Aktualizované: 5. 2. 2024