Problémy s dopravou v Prešove

Prešovský samosprávny kraj skončil vlaňajší rok s prebytkom viac ako 9 mil. eur. Do rezervného fondu pôjde okolo 24 miliónov eur. Do investičných akcií v roku 2017 smeruje takmer 63 miliónov eur. Podľa aktuálneho rozpočtu kapitálových výdavkov najviac peňazí – viac ako 24 mil. eur pôjde do oblasti dopravy, na rekonštrukcie ciest, mostov či sanácie zosuvov. Ďalší 18 miliónov je vyčlenených na podporu projektov z Regionálneho operačného programu, technickej pomoci ELENA a Nórskeho finančného mechanizmu. Do vzdelávacích inštitúcií v kraji pôjde viac ako 5,8 mil. eur, do sociálneho zabezpečenia 5,5 mil. eur a do kultúry 4,7 mil. eur. Vyhliadky rozpočtu na tento rok sú priaznivé.

Ako vnímate minuloročné hospodárenie kraja a plánované investície na tento rok?

Na položené otázky diskutovali niektorí poslanci Zastupiteľstva PSK.

 

 

Publikované: 25. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023