Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK - test duplikat

FunkciaMeno a priezvisko E-mail 
Predseda:RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.zuzana.bednarova.po@gmail.com
Podpredseda:Mgr. Nadežda Sirkovánadezda.sirkova363@gmail.com 
Sekretár:
Ing. Peter Makara
peter.makara@psk.sk
Členovia - poslanci:Ing. Vladislav Bašistavladislav.basista@gmail.com
Ing. Jozef Janigajaniga.jozo@gmail.com
Ing. Marek Hrabčák, PhD.hrabcakm@po.psg.sk 
Ing. František Oľhainfo@frantisekolha.sk
Peter Vološinvolosinp@gmail.com
Ing. Andrea Turčanováturcanova.andrea@gmail.com
FunkciaMeno a priezviskoE-mail
Predseda:RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

zuzana.bednarova.po@gmail.com 

Podpredseda:

Mgr. Nadežda Sirková

nadezda.sirkova363@gmail.com 
Sekretár:

Ing. Peter Makara

peter.makara@psk.sk
Členovia – poslanci:

Ing. Vladislav Bašist

vladislav.basista@gmail.com
 

Ing. Jozef Janiga

janiga.jozo@gmail.com
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD.

hrabcakm@po.psg.sk 
 

Ing. František Oľha

info@frantisekolha.sk
 

Peter Vološin

volosinp@gmail.com
 Ing. Andrea Turčanová turcanova.andrea@gmail.com 
Zloženie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK

Zasadnutia komisií zastupiteľstva

Rok 2023

3. zasadnutie (06.02.2023) per rollam

pozvánka, Uznesenie 3/2023 (PDF, xx kB), Zápisnica 3/2023 (PDF, xx kB), dochádzka

2. zasadnutie (30.01.2023) 

pozvánkaUznesenie 2/2023 (PDF, 575 kB), Zápisnica 2/2023 (PDF, xx kB), dochádzka

Rok 2022

1. zasadnutie (28.11.2022) 

pozvánkaUznesenie 1/2022 (PDF 386 kB)Zápisnica 1/2022 (PDF 894 kB)dochádzka

 

Publikované: 9. 2. 2023

Aktualizované: 9. 2. 2023