Komisia sociálna

Zloženie Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: MUDr. Jozef Halecký halecky_jozef@kupele-bj.sk  
Podpredseda: JUDr. Anna Aftanasová anna.aftanasova@upsvar.sk
Sekretár: PhDr. Margita Poptrajanovski margita.poptrajanovski@vucpo.sk
Členovia – poslanci:

MVDr. Ján Ferko

mvdrferkojan@centrum.sk

 

Ing. Štefan Kužma

stefan.kuzma@nrsr.sk
  MUDr. Peter Obrimčák primator@stropkov.sk
  Ing. Andrea Turčanová turcanova.andrea@gmail.com
 

Ing. Eduard Vokál

primator@lipany.sk

Členovia – neposlanci:

Ing. Anna Brezíková

annabrez@centrum.sk

  JUDr. Adrián Kromka viceprim@msupoprad.sk
  Ing. Ivan Leščišin ivan.lescisin@bardejov.sk
 

PaedDr. Jaroslav Suchý

suchy@vnno.eu

  PhDr. Jozef Cvoliga  

Najbližšie zasadnutie komisie:

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

 

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023