Komisia na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií

Zloženie Komisie na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. Savka Jozef savka.sv@post.sk 
Podpredseda: Ing. Ragan Ján jan.ragan@upsvarvt.sk   
Sekretár: PhDr. Petrová Gabriela gabriela.petrova@vucpo.sk
Členovia – poslanci: JUDr. Aftanasová Anna aaftanasova@gmail.com 
  Ing. Danko Anton primator@poprad.sk 
  Daňo Miroslav danom@seznam.cz 
  PhDr. Hopta Ivan, CSc. ivanhopta@post.sk 
  Pilip Peter bytservis1@stonline.sk 
  Ing. Turčanová Andrea turcanova.andrea@gmail.com 
  MUDr.  Velecký Zdenko  

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "@" znakom "@".

 

Najbližšie zasadnutie:

 

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023