Komisia mandátová

Zloženie Komisie mandátovej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda:  Ing. Ivan Solej solej.ivan@post.sk
Podpredseda: Michal Sýkora sykora@strba.sk
Sekretár: PhDr. Gabriela Petrová gabriela.petrova@vucpo.sk
Členovia – poslanci: PhDr. Vladimír Ledecký starosta@vmnet.sk
  Ing. Miroslav Perignáth mperignath@mail.com
  Ing. Jaroslav Regec poslanec.psk@regec.sk

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "@" znakom "@".

 

 Najbližšie zasadnutie:

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023