Komisia kultúry a národnostných menšín

Zloženie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Mgr. Emil Chlapeček pkoriaditel@condornet.sk
Podpredseda: PhDr. Jana Vaľová humennesmersd@orangemail.sk
Tajomník: Mgr. Eva Arvayová eva.arvayova@vucpo.sk
Členovia – poslanci: Ing. Vladimír Jánošík vladojanosik@hotmail.com
  Ing. Milan Baran milan.baran@zoznam.sk
  Ing. Miroslav Perignáth mperignath@gmail.com, prednosta@kezmarok.sk
  Miroslav Daňo danom@seznam.cz
Členovia – neposlanci: RSDr. Michal Varcholík m.varcholik@gmail.com
  Ing. Štefan Ladičkovský topolovka@wmx.sk
  PhDr. Milan Gacík gacik.milan@gmail.com
  Ľubomír Fečík josif252@azet.sk 
  Ing. Katarína Benetinová kbenetinova@gmail.com

Najbližšie zasadnutie komisie:

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023