Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. Peter Molčan msu@sabinov.sk 
Podpredseda: MUDr. Boris Hanuščak primator@bardejov.sk 
Sekretár: Ing. Mária Holíková, PhD. maria.holikova@vucpo.sk
Členovia – poslanci: Mgr. Nadežda Sirková obecubla@lekosonline.sk   
  Ing. Jozef Savka savka.sv@post.sk 
  MUDr. Vladimír Kostilník  
  Ing. Pavol Tarcala pavol.tarcala@gmail.com 
  Ing. Jaroslav Regec poslanec.psk@regec.sk 
Členovia – neposlanci: Ing. Jozef Janiga   
  Ing. Ľubomír Červeňák  
  Mgr. Jaroslav Makatúra  
  PaedDr. Branislav Baran  
  Ing. Ferdinand Exner  

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "@" znakom "@".

Najbližšie zasadnutie:

 

 

 

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023