Úrad PSK

Úrad PSK vznikol 1. januára 2002.  Úrad sa člení na odbory. Každý odbor riadi príslušný vedúci odboru.  Úrad riadi riaditeľ úradu. História budovy úradu PSK.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Úradu PSK.

Kontakt

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Informačné stredisko: 051/70 81 111
Fax: 051/70 81 100


Mailové kontakty

OblasťE-mail
Oficiálny úradný mailpredseda@psk.sk
Kontakt pre priamu komunikáciu s riaditeľom úraduriaditel@psk.sk
Kontakt na podateľňu úradupodatelna@psk.sk
Informácie podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám info@psk.sk
Mediálna komunikácia, tlačové informáciehovorca@psk.sk
Technická podpora – správa webuwebmaster@psk.sk
Technická podpora pre elektronické službyesluzby@psk.sk
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – pre Úrad PSKzodpovedna.osoba@psk.sk
Oficiálne kontakty pre komunikáciu s úradom

Informácie v cudzom jazyku

Načítavanie obsahu…
Komunikácia v anglickom jazyku (english) / nemeckom jazyku (german)  
Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…
Komunikácia vo francúzskom jazyku (french)
Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…


Identifikačné údaje

  • IČO: 37870475
  • DIČ: 2021626332
  • Bankové spojenie:
    Štátna pokladnica – IBAN:
    SK94 8180 0000 0070 0051 9138


Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

E-mail: zodpovedna.osoba@psk.sk
Elektronická podateľňa: www.slovensko.sk


Mapa

Súradnice: N 49°00’06,87″, E 21°14’27,69″


Podrobný plán ako sa dostanete na Úrad PSK, nájdete na odkaze – Ako sa k nám dostanete?

Publikované: 31. 7. 2023

Aktualizované: 13. 9. 2023