O.V.S. predaj majetku 2019

Ponuky obchodnej verejnej súťaže O.V.S. (VOS/OVS) na predaj majetku PSK za rok 2019

 

  

Publikované: 30. 12. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023