O.V.S. predaj majektu 2021

Ponuky obchodnej verejnej súťaže O.V.S. (VOS/OVS) na predaj majetku PSK za rok 2021  

 

 

Publikované: 15. 2. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023