Archív - odpredaj majetku

O.V.S. (OVS, VOS) – obchodná verejná súťaž, PP – priamy predaj, PHOZ  – prípad hodný osobitného zreteľa

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

Publikované: 11. 11. 2021

Aktualizované: 22. 5. 2024