Oznamovanie podvodov

SO pre IROP PSK

Podozrenia na podvodné, korupčné či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť vyplnením nasledovného formuláru. Podozrenie je možné zaslať aj na emailovú adresu irop@psk.sk.

Základné informácie o korupcii nájdete na stránke: www.bojprotikorupcii.gov.sk/

Aktuálne

Publikované: 22. 4. 2021

Aktualizované: 20. 9. 2023