Komisia na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií

Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda:

Pavol Ceľuch

starosta@sverzov.sk
Podpredseda:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

 
Sekretár:

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

gabriela.petrova@psk.sk
Členovia – poslanci:

JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBA

 
 

Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.

 
 

Pavel Hudáček

 
 

Bc. Jozef Kanuščák, MBA

 
 

PaedDr. Viera Leščáková

 
 

Bc. Milan Mazurek

 
 

MUDr. Patrik Mihaľ

 
 

Ing. František Oľha

 
 

PhDr. Jana Vaľová

 

Majetkové priznania predsedu PSK a poslancov PSK

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené uznesenia (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vo svojej činnosti  riadi Rokovacím poriadkom komisie a ústavným  zákonom 357/2004 Z. Z. 

Publikované: 28. 2. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023