Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v PSK

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

  • V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 578/2004) Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a), zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) až f), všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu na území Prešovského samosprávneho kraja. Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.
Načítavanie obsahu…

Publikované: 23. 5. 2023

Aktualizované: 29. 6. 2023