Oznámenie o začatí obstarávania zmeny Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Oznamujeme, že Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja svojim uznesením č. 138/2023 zo dňa 15. mája 2023 schválilo začatie obstarávania zmeny Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
Odbor strategického rozvoja pripravuje v súčasnosti rozsah tejto zmeny zo zameraním na územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a umiestnenie verejnoprospešných stavieb.
Podnety na zapracovanie do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja z pohľadu Vášho mesta, obce alebo regiónu privítame do 24. novembra 2023 na poštovej adrese Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, alebo na elektronických adresách janette.dugasova@psk.sk, kristina.piskurova@psk.sk, zuzana.molcan@psk.sk.

Publikované: 7. 12. 2023

Aktualizované: 27. 3. 2024