Legislatíva a právne predpisy

Legislatívne predpisy v oblastiach regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Najdôležitejšie predpisy upravujúce kompetencie Prešovského samosprávneho kraja v oblastiach regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.

Všeobecné predpisy

Oblasť regionálneho rozvoja

Oblasť územného plánovania

Oblasť životného prostredia

Cudzinci

Publikované: 20. 1. 2021

Aktualizované: 22. 8. 2023