Aktivity marec 2024

Aktivity súvisiace s prípravou Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v PSK

26.03.2024 – Úvodné pracovné stretnutie s OOCR Región Šariš

21.03.2024 – Úvodné pracovné stretnutie s OOCR Šariš-Bardejov

19.03.2024 – Úvodné pracovné stretnutie s OOCR Horný Zemplín

19.03.2024 – Pracovné stretnutie so zástupcami kultúrnych inštitúcií v PSK

Publikované: 6. 5. 2024

Aktualizované: 7. 5. 2024