Archív

Archív seminárov

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k  výzvam zameraným na:

Výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2018-1 vyhlásenej 9. októbra 2018

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2 vyhlásenej 19. novembra 2018. 

Termín konania: 22. január 2019 (utorok) o 9:30 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom on-line formulára  najneskôr do 17.1.2019, alebo do naplnenia kapacity školiacej miestnosti.

V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.

***

PhDr. Adriána Bezdeňová
Odbor regionálneho rozvoja, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Po veľkom záujme a pozitívnom ohlase na školenie k verejnému obstarávaniu v máji 2018, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre Vás opätovne pripravili školenie : „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z EŠIF“.

Termín konania: 11. december 2018 (utorok) o 9:00 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Lektor: Mgr. Branislav Hudec (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu-CKO)

Na školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára do 7.12.2018.

***

PhDr. Adriána Bezdeňová
Odbor regionálneho rozvoja, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20. 1. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023