Informácie pre investorov / Information for investors

Na tomto mieste sú dostupné na stiahnutie propagačné materiály o investičných možnostiach v kraji

Promotional materials about investment opportunities in the region are available for download here

4.-6. októbra 2022 sa delegácia Ú PSK zúčastnila na 24. ročníku medzinárodnej výstavy ExpoReal 2022 v Mníchove, kde boli tieto materiály prezentované.

October 4-6 2022, the PSK delegation took part on 24th internetional exhibition ExpoReal 2022 in Munich, where this materials were presented.

Slovenská verzia propagačných materiálov:

English version of promotional materials:

Viac informácií nájdete na krajskom geoportáli: www.geopresovregion.sk

For more information visit regional geoportal: www.geopresovregion.sk

Publikované: 6. 12. 2023

Aktualizované: 7. 2. 2024