Kostrová sieť cyklistických trás v PSK

Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji

Koncepčno-strategický dokument

Koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji.

Dokument predstavuje významný nástroj pre ďalšie plánovanie  a zároveň aj efektívnu a zmysluplnú realizáciu cyklistickej infraštruktúry na celom území kraja.

Dokument obsahuje:

Dôležité odkazy:

Publikované: 29. 4. 2019

Aktualizované: 22. 1. 2024