Nadácia PSK pre podporu rodiny

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

Banner Nadácia PSK pre podporu rodiny

Podporujeme rodiny

PSK chce pomáhať aj v prípadoch, ktoré štandardne nedokáže pokryť sieťou svojich inštitúcií a zákonných možností štát, samospráva alebo verejnoprávne inštitúcie. Za týmto účelom bola na 10. zasadnutí (10.12.2018) Zastupiteľstvom PSK schválená Nadácia PSK pre podporu rodiny.

Nadácia PSK pre podporu rodiny chce a bude pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré bojujú s nepriazňou osudu či už v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu a ochorenia detí, alebo v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti prišli o člena – živiteľa  rodiny.

Hlavnými zdrojmi nadácie sú finančné prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov.

Naším cieľom je pomoc jednotlivcom a rodinám

Pomáhame jednotlivcom a rodinám: 

  • v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi,
  • ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí,
  • kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť (vplyvom chronického alebo akútneho ochorenia, či pracovného alebo mimopracovného úrazu), je fyzicky alebo psychicky hendikepovaný.

Darujte – Ďakujeme!

Číslo účtu: IBAN SK62 0900 0000 0051 5295 2003

Kontakt

Nadácia PSK pre podporu rodiny sídli na adrese:

Prešovský samosprávny kraj
Nadácia PSK pre podporu rodiny

Námestie mieru č. 2 (budova PSK)
080 01 Prešov 

web: www.nadacia-psk.sk
email: nadacia@psk.sk

Súradnice: N 49°00’06,87″, E 21°14’27,69″

Kontaktná osoba

Načítavanie obsahu…

Publikované: 21. 9. 2023

Aktualizované: 21. 9. 2023